ДЕЦА И МЕДИЈИ

Спречимо злоупотребу деце у медијске и политичке сврхе

Пројекат: Деца и медији – Спречимо злоупотребу деце у медијске и политичке сврхе, настаје из потребе да реагујемо на све евидентније и континуирано кршење дечијих права у медијима и политичким активностима. Открива се идентитет деце у контексту жртве злостављања и занемаривања, сведока насиља, угрожава се достојанство детета и право на приватност, а деца се све чешће појављују као део политичких кампања и скупова. На пријаве оваквих појава, регулаторно тело РЕМ, изриче опомене, а новинарска удружења без интервентне улоге реагују на кршења Kодекса новинара Србије. Самим тим, главни циљ нашег пројекта је био спречавање злоупотребе деце на медијској и политичкој сцени Србије.

Главне пројектне активности обухватиле су допуну Kодекса: Деца и медији (ин. верзија из 1993, допуњена 2003), организовање низа састанака са представницима медија и политичких партија у сврху информисања и потписивања новог Kодекса (тј. обавезивања на његову примену у медијској/политичкој пракси), и покретање јавне кампање за широку јавност.

Пројекат се спровео у период од 15. априла до 30. октобра 2019. године, а уз сарадничку подршку Мреже организација за децу Србије – МОДС. Реализовао се у оквиру програма подршке цивилном друштву за јавно заговарање и пројекта „Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије“, који реализује БОШ уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Више о пројекту.

Comments are closed.