Будући да значајан број деце има породичне, психолошке, материјалне и друге проблеме Пријатељи деце Србије су развили програм посвећен помоћи и подршци деци са различитим тешкоћама, као и јавном заступању за унапређење положаја те деце у друштву, са главним циљем да се држава обавеже да испуњава обавезе које налажу права детета из групе социоекономских права.