Kad igra više nije igra

Upotreba Interneta je postala naša nasušna potreba i deo svakodnevice. Savremeni čovek gotovo da ne može da zamisli svoj život bez društvenih mreža, elektronske komunikacije, internet pretraživača. Deca sve ranije dolaze u kontakt sa svim ovim sadržajima, a njihovi roditelji, vaspitači i nastavnici često nemaju predstavu sa kakvim sve ljudima i materijalima dolaze u kontakt, da li su oni primereni njihovom uzrastu i da li su bezbedni. Nažalost, često je bezbednost dece na interneru – ugrožena.

Zbog toga su u okviru Sednice nacionalnog đačkog parlamenta na temu “Kad igra nije igra – Prevencija zavisnosti od interneta, video igara i kockanja”, održanog za vreme Dečje nedelje 04. oktobra 2016., Prijatelji dece Srbije uradili mini istraživanje o nasilju među decom i nad decom na Internetu kao i o pitanjima bezbednosti dece na Internetu i problemu kockanja i sportskog klađenja među srednjoškolcima.

Istraživanje je obuhvatilo 57 srednjoškolaca iz sledećih opština: Beograd, Subotica, Kraljevo, Niš, Vrnjačka Banja, Prokuplje, Bačka Palanka, Novi Banovci, Zrenjanin, Ugrinovci, Obrež, Novi Bečej, Gornji Milanovac, Čurug, Barajevo, Hrtkovci, Golubac, Ruski Krstur, Žitorađa, Bor, Sokobanja, Sremski Karlovci, Valjevo, Bela Palanka, Despotovo, Kikinda, Trstenik i Novi Sad. Ispitanici su bili stari od 14 do 18 godina, a učestvovalo je 17 dečaka i 38 devojčica, dok se dve osobe nisu izjasnile po pitanju pola.

Informacije su prikupljene posredstvom upitnika i istraživanje je dalo zanimljive rezultate:

  • Ispitani srednjoškolci u proseku provode 34,3 sata na Internetu nedeljno, od čega 11,6 za sticanje znanja i veština, 13 sati za druženje i 9,7 sati za igranje video igara
  • Više od četvrtine ispitanih bilo je u sportskoj kladionici (26,3%), a u proseku je to prvi put učinilo sa 13,8 godina
  • U kockarnici je bilo 5 ispitanika, prvi put u proseku sa 15,6 godina
  • Petnaestoro dece, odnosno 33,3% ispitanih doživelo je pretnje na Internetu, u proseku prvi put sa 14,3 godine
  • Četrnaestoro dece je putem Interneta primilo neprimereni sadržaj, a 12 dece je primilo ponudu za susret i seksualni odnos

Učesnicima u istraživanju je otvoren prostor da iskažu svoje mišljenje o ovoj temi opcijom da oni sami dodaju pitanja koja vide kao važna, a koja nisu obuhvaćena upitnikom. Među pitanjima koja su učesnici dodali, prepoznate su važne teme koje se tiču načina korišćenja društvenih mreža, znanja o načinu zaštite na Internetu kao i lične odgovornosti za ono što radimo na Internetu, potreba za transparentnijim informacijama gde i kako da prijave pokušaj internet nasilja ili već nastalog krivičnog dela, bolje razvijene mehanizme zaštite dece na internetu… Posebnu pažnju zaslužuje činjenica da je učesnicima veoma važno da ih neko pita za lična, ili iskustva njihovih prijatelja u vezi sa ovom temom kao i to da smatraju da je važno pitati srednjoškolce koja je njihova uloga i šta treba da urade u situacijama elektronskog nasilja.

Značaj ovog istraživanja ogleda se u prethodno prikazanim podacima o navikama i promišljanjima srednjoškolaca koji mogu biti važna polazna osnova za otvaranje dijaloga o ovoj temi ne samo sa srednjoškolcima, već i roditeljima.

Pripremili:
Aleksandra Petrašinović
Milica Marić

Comments are closed.