Пријатељи деце Србије

Немањина 4, 11000, Београд
Тел: 011/33-43-135, 011/33-43-247
Факс: 011/33-43-752
Е-маил адреса: pds@eunet.rs