Мостови међу генерацијама – Препоруке за развијање међугенерацијске солидарности деце предшколског узраста и старијих особа