Одржана онлајн конференција ПРАВА ДЕТЕТА У ДОБА КОВИД-19

На Светски дан детета, 20.11.2020, Пријатељи деце Србије, у сарадњи са Народном скупштином Републике Србије одржали су националну онлајн конференцију „Права детета у доба КОВИД-19“ на којој су учествовали средњошколци – представници/це ученичких парламената средњих школа у Србији, народни посланици/це – чланови/це Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије, стручњаци у области права детета, представници струковних удружења и цивилног друштва.

Седницу је отворио председник Народне скупштине Републике Србије, Ивица Дачић. У свом уводном обраћању, Дачић је нагласио да му је задовољство што има прилику да се обрати у име Народне скупштине Републике Србије и Одбора за права детета поводом обележавања 20. новембра, Светског дана детета:

„Посебно ми је задовољство што баш на данашњи дан, а на иницијативу Пријатеља деце Србије – нашег дугогодишњег партнера, реализујемо онлајн Конференцију на тему: „Права детета у доба КОВИД-19“ на којој узимате учешће ви – деца и млади, представници Ученичких парламената из целе наше земље. Важно је што данас имате прилику да из свог угла сагледате стање у погледу остваривања права деце у доба КОВИД – 19, и тако изразите своје мишљење, изнесете искустава и своја виђења у односу на ову изузетно значајну и актуелну тему. Управо данас, путем ове онлајн платформе, остварујете право на партиципацију која подразумева настојања целокупног друштва, свих државних органа, организација и установа да охрабре, подрже, усмере, поуче и помогну у томе да деца и млади, индивидуално или колективно слободно иступе са својим мишљењем у јавност.”, рекао је овом приликом председник Народне скупштине РС Ивица Дачић .

Након Председника Народне скупштине, учесницима и учесницама се обратила и извршна директорка Пријатеља деце Србије Ива Ераковић, која је навела да Пријатељи деце Србије, као најстарија организација за заштиту и промоцију права детета у Србији, посебно води рачуна о партиципацији деце у друштвеном животу. У том смислу, додала је, изузетно је важно да знамо са каквим изазовима се деца срећу у доба пандемије, као и како виде могућности за унапређење свог положаја, што јесте основна мисија организовања конференције.

После директорке Пријатеља деце Србије, реч је имала представница Управног одбора Уније средњошколаца Србије, Нађа Арнаутовић, ученица Гимназије ”Бора Станковић” из Ниша, која се захвалила за прилику да се чује глас ученика и похвалила сарадњу Пријатеља деце Србије и Уније средњошколаца Србије.

Након представнице Управног одбора Уније средњошколаца Србије, реч је имао Саша Стефановић, директор Мреже организација за децу Србије (МОДС), који је дао преглед права детета у доба КОВИД-19, и представио истраживање МОДСа „Бити дете у време пандемије КОВИД-19“ .

Након директора МОДСа, модератор Дражен Зацеро, програмски координатор за партиципацију и рад са младима и подпредседник УО ПДС-а, отворио је дискусију која је заправо представљала дијалог представника ученичких парламената, представника Парламента и осталих учесника, што је такође имало симболичну поруку о вредности демократије и партиципације.

Истакнути лидери међу децом и младима који су посебно дали допринос били су: Жули Одре Марковић (Средње медицинске школе из Новог Сада), Нађа Арнаутовић (Унија средњошколаца Србије), Филип Јанковић (Клуб ДХ), Марија Стаменић (неформална мрежа младих #ДобриЉуди), Михајло Матић (#Група10, партиципативна група Пријатеља деце).

У дијалог су се укључили и народни посланици, чланови Одбора за права детета Загорка Алексић, Милијана Сакић и Илија Животић, истичићу да им је изузетно важно да могу да директно сазнају како се деца осећају у време епидемије КОВИД-19 и шта су им највећи проблеми, како би на одговарајући начин могли да буду део позитивне промене.

Догаћају је значајно допринело и ромско удружење младих ”Романи Асвин” из Крушевца, Педагошко друштво Војводине и многи други представници институција и организација које се баве децом.
Као мера провере резултата дискусије, реализовано је и анонимно онлајн истраживање међу децом, учесницима/ма конференције. Предфинална анализа резултата показује сличност са кључним резултатима дискусије, те је заправо поткрепило кључне препоруке усмене дискусије, што је знак да је дискусија протекла у отвореном дијалогу и у атмосфери поверења где су се деца осећала слободно да изразе своје мишљење. Више о онлајн истраживању биће дато у посебном документу, након затварања онлајн упитника и детаљне анализе резултата.

Кључне препоруке конференције

Из дискусије, и посебно из речи самих ученика и ученица, следи да су кључни изазови и уједно и теме којима би требало да се бавимо као друштво у наредном периоду следеће:

Област образовања: Повећати партиципацију ученика у животу школе.
Овде је као проблем наведено то што је током пандемије услед бројних изазова партиципација ученика дошла на последње место, што није добро јер право на партиципацију није мање важно право детета од права на образовање – као и да право на партиципацију представља значајан део образовања и то можда и најважнијег, образовања за живот, образовања за демократију и вредности друштва попут солидарности.

Област здравља: Појачати напоре за очување менталног здравља деце. Овде је уочена највећа потреба, те Пријатељи деце Србије разматрају отворење новог програма који би пружио подршку у овој области. Уследиће као одговор фаза прикупљања средстава и развоја пројекта. Кроз диксију деце, јасно је уочено да ово је била најчешће поменута проблематика, да изузетно погађа средњошколце, и да је посебно озбиљно жариште услед пандемије и њених последица.

Област дечје заштите: Појачати инклузију посебно осетљивих социо-економских категорија деце које су нарочито претрпеле током пандемије. Као пример проблема, овде су наведени: приступачност образовању у време када је пандемија захтевала прелазак на онлајн учење, где су деца из сиромашнијих породица претрпела већи терет, као и њихови родитељи, мањак техничке опреме за наставу, само један или ни један компјутер у кући, коришћење мобилног телефона као подкапацитативног средства учења … Такође, епидемија доприноси даљем сиромашењу већ социјално угрожене деце.

Област безбедности деце и правосуђа: Као проблем је наведен недостатак информисаности деце о њиховим правима када су у контакту са законом, те је уследила директна размена идеја између деце и народних посланика и договорено је иницирање едукације на тему права деце када су у контакту са законом.

Област права детета у области културе и медија: Уочен је озбиљан недостатак културних, али и свих других садржаја за децу од стране медијских сервиса, као и лош положај детета у медијима у смислу кршења права детета или потпуно занемаривање деце у медијима – о чему су наведени резултати истраживања Пријатеља деце Србије као средство верификације. Као пример добре праксе поменут је и пројекат Пријатеља деце Србије ”Деца и медији” као и истоимена интернет платформа.

Статистички поглед на догађај

Укупно 98 учесника и учесница, 36 општина Србије је имало свог представника/цу, 38 средњих школа је имало представнике/це, 8 Народних посланика/ца РС, 9 стручњака/иња из области образовања и педагогије, 2 стручњака/иња из области здравства, 4 из области социјалне заштите, 1 из области партиципације деце, 6 удружења грађана и 1 мрежа организација за децу која у свом саставу има 103 удружења за децу, 32 особе мушког пола и 66 женског пола, 62 деце и 36 одраслих.

Comments are closed.