Позив политичким странкама да не злоупотребљавају децу у политичке сврхе

Мрежа организација за децу Србије, Пријатељи деце Србије и Центар за права детета позивају политичке партије да не злоупотребљавају децу у политичке сврхе и на тај начин крше права детета, јер заштита и добробит деце морају да буду приоритет сваког друштва.

Политичке партије у својим програмима морају јасно да дефинишу на који начин ће унапредити живот деце у Србији, посебно оне из осетљивих група – децу са сметњама у развоју, ромску децу, децу мигранте, децу која живе и раде на улици, децу са ХИВ-ом/АИДС-ом, децу припадницима ЛГБТИ популације, децу из једнородитељских породица и породица без прихода или са ниским примањима без родитељског старања, децу на институционалном смештају и др.

Позивамо политичке партије да уваже мишљење и ставове деце и напомињемо да нема разлога за њихово директно укључивање у било какве промотивне активности. Треба дефинисати разлику између квазипартиципације и манипулације децом од њиховог стварног учествовања у друштвеном животу, где се мора водити рачуна о њиховој зрелости и узрасту. Због тога је и позив политичким партијама да подрже иницијативу и обавежу се на поштовање Kодекса о заштити деце од политичких злоупотреба отворен.

Пријатељи деце су у 2019. години објавили „Правилник потив злоупотребе деце у медијске сврхе и Kодекс о заштити деце од политичких злоупотреба“ – у намери да се деца заштите, а јавност сензибилише. На поштовање ових докумената потписивањем меморандума о разумевању изјаснило се 11 медијских кућа и 7 политичких партија. Истовремено су покренули платформу децаимедији.цом на којој грађани могу да пријаве ове облике злоупотребе деце.

Родитељи давањем сагласности за учествовање деце у одређеним садржајима, дају формално законски пристанак, али често несвесно и сами учествују у манипулацији децом.

Изражавамо забринутост јер недостају важна законска решења, којим би се успоставио адекватан нормативни оквир у области права детета. Влада Србије, после две године рада на Закону о правима детета и Заштитнику права детета, у Плану рада за 2020. није предвидела да се међу актима које предлаже Народној скупштини нађе и Предлог овог закона. Пријатељи деце Србије предложили су да Закон буде допуњен члановима о спречавању политичке и медијске злоупотребе деце.

Национални план акције за децу је истекао 2015. године, а без стратешког плана у области права детета, држава не може поставити јасне приоритете и предузети мере које ће бити усмерене на системско и континуирано обезбеђивање ресурса за оснаживање и подршку деце и породица, а посебно оних који припадају најрањивијим групама.

Саопштење у целости можете преузети ОВДЕ.

Comments are closed.