Политичке странке, медији и деца

Мрежа организација за децу Србије (МОДС), која окупља 101 организацију за остваривање, заштиту и промоцију права детета, изражава забринутост због учесталог и неадекватног појављивања деце у медијима и политичким активностима.

Организација Пријатељи деце Србије, чланица МОДС-а, издала је још 1993. године KОДЕKС ДЕЦА И МЕДИЈИ, полазећи од Kонвенције о правима детета Уједињених нација коју је ратификовала наша земља. Подсећамо да је део овог документа и KОДЕKС О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ПОЛИТИЧKИХ ЗЛОУПОТРЕБА који су тада прихватиле готово све политичке странке, обавезујући се да неће деловати међу малолетницима и да их неће укључивати у своје активности. Медији су се обавезали да неће уступати време и простор за прилоге супротне слову и духу ових кодекса.

„Kодекс деца и медији“ представља правила понашања медија у односу на децу који треба, не само да штите права детета, него и да допринесу образовању одраслих и деце о правима детета. Такође, медији су се потписивањем Kодекса обавезали да ће се критички односити према непоштовању права детета без обзира са које стране оно долазило. Kодекс је, између осталог, дао и јасне препоруке о начинима како да деца буду заштићена од непримерених и узнемиравајућих садржаја (као што су девијантно понашање, сцене насиља, експлоатација), а да ће у случају учешћа деце у програмима, сем сагласности родитеља бити поштовано право детета да се изјасни о томе да ли жели да учествује.

Наглашавамо да је од изузетне важности да медији штите идентитет и приватност деце у случајевима који могу да доведу до стигматизације детета и дугорочних негативних последица по дете, и да својим деловањем никако не доводе у опасност живот и здравље деце.

Мрежа организација за децу Србије и Пријатељи деце Србије, 26 година касније, позивају и подсећају све политичке и медијске актере у нашем друштву да поштују дете и право детета на детињство. На првом месту треба да воде рачуна о томе шта је најбољи интерес детета и како да испуне обавезе које смо као друштво преузели да деца расту и мисле слободно и самостално окружена љубављу, поверењем и толеранцијом.

Зато позивамо медије, и политичке странке да се поново упознају са текстом Kодекса деца и медији и подсећамо да остваривање и заштита права детета, права на живот, на здравље, достојанство, заштиту идентитета и приватности, треба да буде и остане примарна мисија сваког друштва и сваког одговорног појединца у њему.

Comments are closed.