Пријатељи деце Србије постали део Eurochild мреже!