Пропозиције такмичења Мали Пјер

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Пријатељи деце Србије отварају конкурс за најбољу дечију карикатуру ,,МАЛИ ПЈЕР“ за школску 2019/2020.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ СРБИЈЕ

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉУ ДЕЧИЈУ КАРИКАТУРУ „МАЛИ ПЈЕР“
за школску 2019/2020.

ПРАВИЛНИК:

О конкурсу:

Тема карикатуре је слободна.

Тема може да се односи на права деце и младих у породици, школи, друштвеном окружењу, на оне који их ометају и оне који им помажу да остварују своја права. У најширем смислу слободна тема конкурса пружа могућност деци за изражавање креативног мишљења и критичко опажање света и појава око себе, пружа им и могућност да укажу на потребу одрастања без насиља, уз вршњачку и сваку другу толеранцију, адекватно образовање и културну понуду.

Пријатељи деце Србије, а на основу Календара Министарства просвете, науке и тех. развоја за 2019/2020. годину, о увршћавању Малог Пјера у акредитована такмичења/смотре, доноси одлуку о критеријумима, начинима вредновања и пропозицијама које ће се односити на све нивое (школски, општински, градски/окружни, републички).

Основне пропозиције:

– на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;
– избор ученика за општинско такмичење врши се искључиво на основу
– постигнутих резултата ученика на школском такмичењу/смотри;
– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;
– рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;
– уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.

Такмичење за дечју карикатуру „Мали Пјер“ организује се на четири нивоа

А – На школском нивоу
Б – На општинском нивоу
В – На окружном нивоу и
Г – На републичком нивоу

За сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;

Школски ниво такмичења је обавезан, а за учешће на републичком такмичењу морају се проћи бар 2 нивоа (школски и још један).

-У основној школи Комисију за вредновање чине три члана – (ликовни педагози, и/или стручни сарадници у области ликовног стваралашта и уметности, и/или карикатуристи…).
– На општинском нивоу Комисију чине три члана – (ликовни педагози, и/или стручни сарадници у области ликовног стваралашта и уметности, и/или карикатуристи…). Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју општине – у школи домаћину.
– На окружном нивоу Комисију чине три члана – (ликовни педагози, и/или стручни сарадници у области ликовног стваралашта и уметности, и/или карикатуристи…), уз сарадњу са школском управом. Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју округа – у школи домаћину.
– На републичком нивоу Комисију чине три члана – (ликовни педагози, и/или стручни сарадници у области ликовног стваралашта и уметности, и/или карикатуристи…), и један члан из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Вредновање се врши у једној од ОШ на подручју седишта организатора републичког нивоа такмичења – у школи домаћину.

Организатори претходног нивоа такмичења у обавези су да доставе све награђене радове по избору Комисије организатору наредног нивоа такмичења, као и записник Комисије о резултатима вредновања на утврђеном формулару (достављеног у прилогу пропозиција).

Рокови:
Такмичења у основним школама организују се током фебруара месеца 2020. године.
Такмичење у општини организује се током марта месеца 2020. године.
Окружно/градско такмичење организује се током априла месеца 2020. године.


(Радови са окружног/градског такмичења морају бити достављени Пријатељима деце Србије најкасније 5. маја 2020. године, на адресу Немањина 4, 11000 Београд, уз пратећи записник Комисије о резултатима вредновања на утврђеном формулару, а са претходног нивоа такмичења. (Радови пристигли након тог датума неће се разматрати).

Републичко такмичење организује се током маја месеца 2020. године (тачно место и датум одржавања централне изложбе и доделе награда биће утврђено).

*Након сваког нивоа такмичења планирано је организовање изложбе у школи домаћину.

Критеријуми за вредновање:– Оригиналност и духовитост
– Креативност
– Визуелна и ликовна целовитост
– Атмосфера
– Порука карикатуре

Начин вредновања:

Рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством.

Сваки од наведених критеријума вреднује се од 1-5 бодова, тако да сваки рад може бити оцењен са минимално 5 и максимално 25 бодова. Уколико је број бодова идентичан, ученици су једнаки у пласману. Уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг. Тако комисија може доделити више првих, других и трећих награда, С ОГРАНИЧЕЊЕМ ДО ПЕТ РАДОВА ПО НАГРАДИ (прво место – НАЈВИШЕ пет радова, друго место – НАЈВИШЕ пет радова, треће место – НАЈВИШЕ пет радова).
Пропозиције:

На конкурсу могу учествовати сви редовни ученици основних школа у Србији у две категорије:

– Категорија ученика млађих разреда основне школе (од 1. до 4. разреда)
– Категорија ученика старијих разреда основне школе (од 5. до 8. разреда)

– Цртежи се могу радити на картону или хамеру величине 30 X 30 цм или на папиру блока бр. 5.
– Радови могу бити црно – бели или у колору, а могу садржати и назив цртежа – поруку.
– Сваки ученик може да учествује на такмичењу само са једним радом.
– Избор технике рада је слободан.
– Радови не смеју бити опремљени, нити урамљени.
– Радови морају бити оригинални и рађени самостално.
– Обавезно је да сваки цртеж мора на полеђини да садржи читко исписане податке: Име и презиме, разред и одељење аутора, годину израде цртежа, назив, адресу и телефон школе, име, презиме и контакт телефон наставника разредне наставе или наставника ликовне културе и контакт телефон аутора рада (радови без ових информација неће бити узимани у обзир!).

– Радови пристигли на конкурс се не враћају.

У Београду, јануар 2020. године

За све додатне информације можете писати на pds@eunet.rs или позвати телефоном на 011/3343-135.

Comments are closed.