Резултати истраживања ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА У ДОБА КОВИД-19 – Ово је мој глас!

У доба епидемијске заразне болести КОВИД-19, деца, која су у друштвеној и медијској сфери често и неправедно називана “опасним преносиоцима”, нашла су се у околностима стрепње, изолације и одвојености од уобичајеног животног ритма, са многоструким рефлексијама на све аспекте живота.
Пријатељи деце Србије, као организација која се залаже за пуну партиципацију деце у друштвеном животу, спровела је међу средњошколцима истраживање Остварење права детета у доба КОВИД-19 – Ово је мој глас! Истраживањем смо желели да испитамо како деца узраста 14-18 година виде позицију и проблеме остваривања права детета у доба пандемије у Србији, као и могућа решавања.
Резултате можете видети у тексту који следи.

Designed by Freepik

Comments are closed.