Седница ученичких парламената „Активна улога вршњачких тимова школа у развоју емпатије и солидарности“