Подршка психосоцијалном развоју деце на институционалном смештају

У Србији данас живи око 7000 деце без родитељског старања, од којих је око 1500 и даље смештемо у институцијама. Око педесет процената деце у институцијама су са неком од сметњи у развоју, што додатно отежава њихову могућност партиципације у друштву. Разна истраживања показују да су деца која живе у институцијама лишена индивидуалног приступа и контакта са децом која живе ван институција, што доказано резултира смањеним шансама за социјалну интеракцију, а самим тим и квалитетан живот и успешну социјалну инклузију.

На факултетима који образују студенте за неку врсту педагошког рада са децом, не посвећује се довољна пажња јачању капацитета за социјалну инклузију, а пракса која укључује директан рад са децом са развојним сметњама је недовољна или неадекватна.

Осим тога, у нашем друштву и даље постоји неразумевање процеса социјалне инклузије, као и стереотипа и предрасуда о деци са инвалидитетом, а поготово о децу на институционалном смештају.

Како бисмо одговорили на неке од горе наведених проблема, у оквиру Програма социјалне заштите Пријатеља деце Србије у претходне четири године континуирамо настојимо да развијемо модел социјалне услуге Срушимо зидове. Циљ нашег ,,Расцигљавања зидова’’ је да подржимо процес социјалне инклузије и унапредимо систем социјалне заштите деце без родитељског старања која живе у институцијама (до деинституционализације). Можда се питате, како? На два начина: кроз директан рад са децом, студентима, професионалцима, родитељима, медијима, представницима цивилног друштва, као и кроз процес утицаја на доносиоце одлука кроз јавне дебате, презентације, састанке и предлоге за побољшање политика у овој области.

Више о нашем Пројекту можете сазнати путем линка.

Пројекат Срушимо зидове је кроз више фаза финансирао Међународни клуб жена – Београд и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Comments are closed.