Структуру удружења Пријатељи деце Србије чине:

Скупштина удружења;
Управни одбор;
Надзорни одбор;
Извршни директор/ка.

ОРГАНОГРАМ 


1. 37 ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ

Скупштину чине је 32 представника/ца локалних организација Пријатеља деце и почасни чланови.

2. ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

БИСЕРКА СВЕТОЗАРЕВИЋ,

дипл. педагошкиња, из Ниша


ДРАГОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ,

дипл. педагог, из Крагујевца


ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ,

психолошкиња, из Београда


ДРАЖЕН ЗАЦЕРО,

апсолвент права, из Београда


МИЛИЦА УБОВИЋ,

дипл. педагошкиња, из Београда


ЈЕЛЕНА ХОЛЦЕР,

дипл. педагошкиња, из Београда


АНДРИЈАНА ЈАКШИЋ,

студенткиња из Београда


3. ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

СУЗАНА ПОЊАВИЋ, дипл. историчар уметности
ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋ, књиговођа
ЧАБА ФОРГО, дипл. педагог
ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ, дипл. инжењер, из Оџака

4. ДИРЕКТОРКА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ СРБИЈЕ:

Ива Ераковић

Извршна директорка