Јавна дебата: „Утицај епидемије КОВИД-19 на оставривање права детета у Србији“

У оквиру програма Дечије недеље одржана је јавна дебата у којој су из различитих углова сагледани положај деце у доба пандемије у нашем друштву, изазови и проблеми, као и могућа решења. На јавној дебати активно учешће узела су и деца и представници цивилног сектора.

На дебати су у својству говорника говорили: државна секретарка Министарства за бригу о породици и демографију Милка Миловановић Минић, представник/ца УНИЦЕФ-а Јелена Зајегановић, проф. др Славица Ђукић Дејановић, Јасмина Миковић, директорка Центра за права детета, Саша Стефановић, директор Мреже организација за децу и Ива Ераковић, извршна директорка Пријатеља деце Србије, која је и модерирала догађај.

Представнице Владе РС су опсежно и детаљно представиле нормативу у овој области, као и напоре да се превазиђу проблеми у остваривању права детета у доба пандемије, такође говорећи и о изазовима у свим узрастима деце, као и породица. Представница УНИЦЕФ-а је направила компаративну анализу утицаја епидемије на децу у свету и Србији. Представници цивилног сектора представили су актуелна истраживања која показују како деца и млади виде свој положај.

Истраживања која су рађена о утицају пандемије на живот деце, показала су забрињавајуће информације о последицама пандемије на психичко здравље деце и младих.

Деца су током дискусије исказала забринутост у вези са опречним информацијама које добијају у вези са вакцинацијом и позивали су се на примере из њихове средине.

Сви говорници били су уједињени у ставу да је за децу и младе битно да одлуке доносе на основу научних сазнања, да буду селективни у избору информација и оснажени за критичко сагледавање информација којима су изложени.

Са дебате ће бити изведене препоруке које ће бити упућене свим релевантним институцијама.

Comments are closed.