Akreditovani seminar “Karikatura u učionici” 11.05. u Pančevu