Желите да подржите наш рад?


Позивамо вас да подржите рад Пријатеља деце Србије и на тај начин допринесете остваривању циљева у области права детета, друштвене бриге о деци и подстицање активности на унапређењу рада са децом и за децу.

Заинтересовани грађани донације могу уплатити наводећи следеће податке:

Прималац: Пријатељи деце Србије, Немањина 4, Београд
Сврха уплате: Донација
Број рачуна: 325-9500600023137-91
Шифра плаћања: 287
Валута: РСД

Посебне напомене:

За уплате грађана није потребан позив на број.

Правна лица могу такође подржати рад Пријатеља деце Србије донацијама у новцу.

Уколико желите да уплатите износ већи од 100.000,00 РСД, молимо вас да нас претходно о томе обавестите путем мејла pds@eunet.rs

ХВАЛА!

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ PDF