Javna debata: „Uticaj epidemije KOVID-19 na ostavrivanje prava deteta u Srbiji“

U okviru programa Dečije nedelje održana je javna debata u kojoj su iz različitih uglova sagledani položaj dece u doba pandemije u našem društvu, izazovi i problemi, kao i moguća rešenja. Na javnoj debati aktivno učešće uzela su i deca i predstavnici civilnog sektora.

Na debati su u svojstvu govornika govorili: državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, predstavnik/ca UNICEF-a Jelena Zajeganović, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta, Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu i Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, koja je i moderirala događaj.

Predstavnice Vlade RS su opsežno i detaljno predstavile normativu u ovoj oblasti, kao i napore da se prevaziđu problemi u ostvarivanju prava deteta u doba pandemije, takođe govoreći i o izazovima u svim uzrastima dece, kao i porodica. Predstavnica UNICEF-a je napravila komparativnu analizu uticaja epidemije na decu u svetu i Srbiji. Predstavnici civilnog sektora predstavili su aktuelna istraživanja koja pokazuju kako deca i mladi vide svoj položaj.
Istraživanja koja su rađena o uticaju pandemije na život dece, pokazala su zabrinjavajuće informacije o posledicama pandemije na psihičko zdravlje dece i mladih.

Deca su tokom diskusije iskazala zabrinutost u vezi sa oprečnim informacijama koje dobijaju u vezi sa vakcinacijom i pozivali su se na primere iz njihove sredine.

Svi govornici bili su ujedinjeni u stavu da je za decu i mlade bitno da odluke donose na osnovu naučnih saznanja, da budu selektivni u izboru informacija i osnaženi za kritičko sagledavanje informacija kojima su izloženi.

Sa debate će biti izvedene preporuke koje će biti upućene svim relevantnim institucijama.

Comments are closed.