Još jedna politička organizacija prihvatila poštovanje Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i prihvatanju Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba Srpski pokret Dveri postao je osma politička organizacija koja se samostalno obavezala na poštovanje Kodeksa. U ime Pokreta Memorandum je potpisala prof. dr Tamara Milenković Kerković, potpredsednica SP Dveri.

Prijatelji dece Srbije od 2019. godine pozivaju sve političke organizacije da se sa sadržajem Kodeksa upoznaju i obavežu se na njegovu primenu. Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba je jedinstven alat koji političkim organizacijama treba da služi za donošenje informisanih odluka koje utiču na decu i poštovanje i uvažavanje dečijih prava.

Comments are closed.