Konkurs – Mostovi među generacijama – „Stručnjak za novotarije“