Program kultura i mediji ima za cilj promociju i zaštitu prava deteta u sferi kulture i medija. Promotivne aktivnosti se realizuju projektno, kroz edukaciju dece, stručne i opšte javnosti o obavezi države da obezbedi adekvatni kulturni sadržaj za decu, jednake mogućnosti u pristupu ustanovama kulture i kulturnim i medijskim sadržajima, kao i da sadržaji podstiču razvoj deteta i ne da ugrožavaju bezbednost i zdravlje dece. Posebeno važna komponenta ovog programa je Kodeks ”Deca i mediji”, koji služi zaštiti dece od medijskih zloupotreba i obavezivanju medija da ponude sadržaj za decu koji je podsticajan za razvoj dece.