Медији у школској клупи

Пријатељи деце Србије представљају Пакет за наставнике о превенцији медијске злоупотребе детета

Пријатељи деце Србије у сарадњи са децом, младима, родитељима и стручним сарадницима – педагозима, новинарима, наставницима, а на основу дугогодишњег искуства рада у области заштите деце у медијима, креирали су “Пакет за наставнике о превенцији медијских злоупотреба деце.”

Овај пакет осмишљен је да помогне наставницима и стручним сарадницима у остваривању информисаности деце о њиховим правима и могућностима заштите у медијском простору.

Едукативни пакет садржи:

Час 1. Традиционални и нови медији
Прилози: Опис часа

Час 2. Медији у Србији данас
Прилози: Опис часа, приручни материјал – Медијски балон

Час 3. Препознавање медијских злоупотреба
Прилози: Опис часа, приручни материјали – Примери медијских извештавања и Медијске манипулације-како да их препознаш?

Час 4. Нарушавање приватности и кршење права детета у традиционалним медијима
Прилози: Опис часа, приручни материјал – Случај xx

Час 5. Заштита идентитета деце у (новим) медијима
Прилози: Опис часа, приручни материјал – листа за самопроцену сигурности друштвених мрежа

Главни проблеми које желимо да спречимо јесу откривање идентитета деце у медијима када су жртве злостављања и/или занемаривања као и сведоци насиља, што директно угрожава њихово достојанство и право на приватност. Такође, деца су неретко изложена непримереним садржајима, који директно утичу на њихову добробит, а све чешће се појављују и као део политичких кампања и скупова.

Превенција злоупотребе деце у медијима и политичким активностима се директно ослања на ниво медијске писмености у друштву. Што су деца и њихови родитељи/старатељи бољи у заштити личних података, препознавању медијских злоупотреба и нарушавања права детета, биће јачи и спремнији да се против таквих појава и боре.

Због тога вас овим путем позивамо да се прикључите нашој иницијативи и током месеца септембра и октобра 2021. године реализујете неке (или све) од наших предложених активности за децу из нашег Пакета за наставнике о превенцији медијских злоупотреба деце.

Пакет за наставнике о превенцији медијских злоупотреба деце настао је у оквиру програма ,,Активни грађани – боље друштво: заговарањем ка сарадњи и демократском развоју Србије”, који реализује БОШ уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Садржај пакета искључиво је одговорност Пријатеља деце Србије и не представља нужно ставове УСАИД-а, Владе САД или БОШ-а.

Comments are closed.