Iva Eraković

Izvršna direktorkaDubravka Kahrimanović

Programska koordinatorkaAleksandra Anđelković

Finansijska menadžerkaBožidar Dimić

Savetnik za javne politikeDražen Zacero

Konsultant za participaciju dece i mladihJelena Holcer

Konsultantkinja za rad sa roditeljimaBranislav Trudić

Savetnik za omladinske politikeMila Eraković

Koorinatorka Saveta dece i mladih