UniCredit Fondacija podržala PDS projekat “GRADIMO POVERENJE – Vršnjačka podrška mentalnom zdravlju dece”

Zahvaljujući UniCredit Fondaciji u narednih 8 meseci zajedno sa decom širom Srbije konstruktivno ćemo prići problemima mentalnog zdravlja koji ih najviše pogađaju i gradićemo poverenje koje je neophodan faktor u borbi sa ovom vrstom izazova.

Istraživanje koje smo objavili početkom ove godine  “JA U PANDEMIJI” – problemi mentalnog zdravlja iz ugla deteta, pokazalo je da su deca pogođena uticajima anksioznosti i depresije, kao i još ozbiljnijim eskalacijama ovih problema i da im nedostaje kako sistemska tako i adekvatna vršnjačka podrška.

Projekat “GRADIMO POVERENJE” zahvaljujući podršci UniCredit Fondacije će težiti da doprinese informisanosti dece, roditelja/staratelja, zdravstvenih radnika i cele zajednice o važnosti i mehanizmima kako prevencije tako i intervencije u oblasti mentalnog zdravlja dece. Smatramo posebno važnim da se deci koja imaju probleme – odmah, efikasno, na njima odgovarajući način i bez stigmatizacije pruži podrška.

Zahvalni smo što je UniCredit Fondacija prepoznala ozbiljnost ovog problema, ali i ukazala poverenje u to da zajedničke aktivnosti sa decom mogu proaktivno i pozitivno uticati na naše društvo.

Kroz treći po redu konkurs “Svako dete je jednako važno” UniCredit Fondacija podržala je 5 organizacija u Srbiji, sa ukupno 40.000,00 EUR.

Kako deca često nisu prepoznata kao primarna ciljna grupa donatora u smislu implementacije direktnih aktivnosti, pozdravljamo kontinuiranu podršku koju UniCredit Fondacija pruža deci, što je u skladu sa načelom PDSa – da se za decu ne može raditi bez dece.

Samo gradeći kvalitetne odnose sa decom- kroz aktivnosti, zajedničko rešavanje problema, razmenu ideja, možemo zaista raditi SA decom i ZA decu, na punom ostvarivanju njihovih prava.

Comments are closed.