Удружење Пријатељи деце Србије је добровољна и непрофитна организација цивилног друштва. Основани смо 1990. године како би остваривали циљеве у области заштите и промоције права детета, друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу.

Пријатељи деце Србије су наставили традицију организације Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце, основане давне 1880. године, што нас чини једном од најстаријих организација за децу у Србији и у Европи.

Пријатељи деце Србије су асоцијација организација Пријатеља деце широм Србије, а одликују нас директан рад са децом и младима у свим фазама наших активности и програма: од планирања до евалуације и мониторинга. На националном и локалном нивоу, организујемо активности за децу и активност деце (обрaзовне, културне, стваралачке, игровне, рекреативне, хуманитарне…).

Наша визија:
Свако дете у друштву има једнако добре услове за раст и развој, квалитетно образовање, здравствену и социјалну заштиту, безбрижно је и заштићено, живи у породичном или породичноликом окружењу, инклузивном друштву и здравој животној средини.

Наша мисија:
Промоција и остваривање права детета и унапређење положаја деце и младих у Србији, како кроз директан рад с децом и младима тако и кроз утицај на јавне политике које се тичу деце и младих.

Наши циљеви:
Стварање услова за безбедно и срећно детињство у коме ће сва деца моћи да развијају све своје капацитете;

  • Унапређивање друштвене бриге за децу и младе кроз процесе заговарања са доносиоцима одлука и свим  актерима од значаја за област права детета;
  • Унапређивање остваривања и промоција права деце и младих, онако како их одређују Конвенција о правима детета УН и Универзална декларација о људским правима УН, у свим областима које их се тичу (образовању и васпитању, култури, науци, спорту, здравству, социјалној заштити, и др.);
  • Подршка пуној партиципацији деце и младих у областима које их се тичу и заговарање за уважавање њихових ставова и мишљења на свим нивоима и инстанцама;
  • Подстицање и ширење слободе изражавања, стваралаштва, креативности, културе мира и толеранције, дијалога, договора и ненасилоног решавања сукоба и развоју мултикултуралности, међуетничком складу, равноправности свих мањинских и маргиналозованих група деце и младих.
 

Актуелности и вести

9. April 2024.

Акредитовани семинар “Карикатура у учионици” 20.04. Долово (Панчево)

Нови термин и нова прилика да унапредите своја знања у области примене карикатуре у настави (мултидисциплинарни приступ настави) и компетенције за припрему ученика за Такмичење “Мали Пјер”. Акредитовани семинар се реализује 20.04. у ДОЛОВУ код Панчева.
4. April 2024.

ОТВОРЕНО ПИСМО Министарству информисања и телекомуникација

Пријатељи деце Србије упућују хитан захтев Министарству информисања и телекомуникација да по службеној дужности одмах и без задршке реагује и у складу са Законом о јавном информисању и медијима и свим пратећим актима строго санкционишe медије који на скандалозан, застрашујућ, узнемирујућ и потпуно дехуманизован начин извештавају о смрти двогодишње девојчице, Данке Илић.
14. March 2024.

Резултати Мониторинга политичке злоупотребе деце (избори, децембар 2023. године)

Пријатељи деце Србије спровели су мониторинг како би истражили у којој мери су деца била изложена политичкој злоупотреби током предизборног процеса. Фокусирали смо се на идентификацију различитих облика потенцијалне злоупотребе деце у политичке сврхе, како бисмо указали на овај важан, али често занемарен аспект политичке кампање. Током периода од 17. новембра до 17. децембра 2023. године, анализирали смо широк спектар садржаја политичких партија на друштвеној мрежи Инстаграм. Наш циљ је био да идентификујемо начине на које су политичке партије користиле децу у својим кампањама, било намерно или ненамерно.