Удружење Пријатељи деце Србије је добровољна и непрофитна организација цивилног друштва. Основани смо 1990. године како би остваривали циљеве у области заштите и промоције права детета, друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу.

Пријатељи деце Србије су наставили традицију организације Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце, основане давне 1880. године, што нас чини једном од најстаријих организација за децу у Србији и у Европи.

Пријатељи деце Србије су асоцијација организација Пријатеља деце широм Србије, а одликују нас директан рад са децом и младима у свим фазама наших активности и програма: од планирања до евалуације и мониторинга. На националном и локалном нивоу, организујемо активности за децу и активност деце (обрaзовне, културне, стваралачке, игровне, рекреативне, хуманитарне…).

Наша визија:
Свако дете у друштву има једнако добре услове за раст и развој, квалитетно образовање, здравствену и социјалну заштиту, безбрижно је и заштићено, живи у породичном или породичноликом окружењу, инклузивном друштву и здравој животној средини.

Наша мисија:
Промоција и остваривање права детета и унапређење положаја деце и младих у Србији, како кроз директан рад с децом и младима тако и кроз утицај на јавне политике које се тичу деце и младих.

Наши циљеви:
Стварање услова за безбедно и срећно детињство у коме ће сва деца моћи да развијају све своје капацитете;

  • Унапређивање друштвене бриге за децу и младе кроз процесе заговарања са доносиоцима одлука и свим  актерима од значаја за област права детета;
  • Унапређивање остваривања и промоција права деце и младих, онако како их одређују Конвенција о правима детета УН и Универзална декларација о људским правима УН, у свим областима које их се тичу (образовању и васпитању, култури, науци, спорту, здравству, социјалној заштити, и др.);
  • Подршка пуној партиципацији деце и младих у областима које их се тичу и заговарање за уважавање њихових ставова и мишљења на свим нивоима и инстанцама;
  • Подстицање и ширење слободе изражавања, стваралаштва, креативности, културе мира и толеранције, дијалога, договора и ненасилоног решавања сукоба и развоју мултикултуралности, међуетничком складу, равноправности свих мањинских и маргиналозованих група деце и младих.
 

Актуелности и вести

29. November 2023.

Отворено писмо политичким партијама ДЕЦИ НИЈЕ МЕСТО У ПРЕДИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ 

Пријатељи деце Србије (ПДС) апелују на политичке партије да не искоришћавају децу у предизборној кампањи. Позивамо политичке актере да буду одговорни, не укључују децу у страначку промоцију, не “декоришу” децом предизборне активности и подрже иницијативу заштите деце од медијске и политичке злоупотребе.
27. November 2023.

Мостови међу генерацијама – Препоруке за развијање међугенерацијске солидарности деце предшколског узраста и старијих особа

Мостови међу генерацијама, традиционални су део програма Дечије недеље, представљају симболички сусрет деце и старих у циљу развоја међугенерацијске емпатије, солидарности и сарадње. Код деце и младих подстиче поштовање животног искуства старих суграђана, размену знања и вештина и успостављање квалитетне, срдачне и отворене комуникације између деце и старих. Дечија недеља ове године се реализовала под слоганом "Велико срце деце Србије" а уз подршку Министарства за бригу о породици и демографију". У циљу даљег проширивања ове мисије у свим локалним заједницима, Пријатељи деце Србије развили су Препоруке за развијање међугенерацијске солидарност деце предшколског узраста и старијих особа (Препоруке), намењене професионалцима ангажованим у предшколским установама. Препоруке садрже преглед тема од значаја за развој међугенерацијске солидарности, теже да подстакну промишљање о начинима за заједничко истраживање ових вредности заједно са децом и широм вртићом заједницом.
25. November 2023.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „Велико срце деце Србије – Слагалица пријатељства! “

Као подршка остваривању дечијих права у Србији, а у оквиру Дечије недеље, Пријатељи деце Србије су организовали онлајн конкурс „Велико срце деце Србије – Слагалица пријатељства!“ Програм Дечије недеље подржало је Министарство за бригу о породици и демографију.  На конкурс је пристигло више од петстотина радова свих узраста који су кроз изабрани израз, послали фотографију, видео, цртеж или поставили пост на друштвеним мрежама. Своје садржаје су заједно креирали деца и родитељи, деца и васпитачи, ученици и наставници.