Деца и млади су део промене – Одржан тренинг за активисте

У петак, 25. јуна, Пријатељи деце Србије одржали су тренинг “И ја сам део промене” – оснаживање деце и младих за друштвени активизам и учешће у јавним политикама, на коме су деца и млади из 10 општина у Србији проширили своје видике о активизму, јавним политикама, дечјим правима, комуникацији, развоју тима…

Учесници су кроз практичне радионице учили о значају комуникације и вежбали су своје комуникационе вештине. Упознати су са механизмима заговарања– како међу вршњацима, тако и у локалној заједници у целини. Стекли су бољи увид у права и обавезе волонтера, јавне политике и простор за њихов утицај на исте. Као најзначајнији исход тренинга издваја се повезивање активиста, размена искустава и идеја деце и младих из целе Србије.

Угостио нас је Ректорат Универзитета у Београду. Тренинг је део пројекта Заједно за активно грађанско друштво – АKТ, који спроводи швајцарска невладина организација ХЕЛВЕТАС и Удружење грађана за демократију и грађанско образовање Грађанске Иницијативе“, а Пријатељи деце Србије су подржани кроз институционалне грантове.

Comments are closed.