Deca u akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbednom detinjstvu

U 2017. godini u Srbiji je, nakon 2 godine od isteka Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, otpočela izrada novog strateškog okvira za sistemsku zaštitu dece od nasilja. Zahvaljujući zalaganju UNICEF-a i Državnih institutcija, nova Strategija za zaštitu dece od nasilja je na sveobuhvatan način ujedinila stručnjake, organizacije civilnog društva i donosioce odluka, a važna novina je i da su u procesu donošenja ovog relevantnog dokumenta direktno uključena i deca.

Nastojeći da deca budu aktivni učesnici u procesa donošenja novog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja, Prijatelji dece Srbije su, uz podršku UNICEF-a,organizovali i realizovali niz aktivnosti u okviru projekta Deca u akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbednom detinjstvu, zalažući se da na nacionalnom nivou ispitamo stavove, mišljenja, nedoumice i preporuke dece.

Deca su u ovom procesu:
– Učestvovala u participativnom istraživanju o nasilju nad decom;
– Doprinosila radu grupe Deca u Akciji, koja je imala za cilj osnaživanje dece za učešće u procesu donošenja odluka;
– Participirala u događajima, javnim raspravama i medijskim nastupima od značaja za donošenje nove Strategije.

Tokom projekta je nastala publikacija Šta nam kažu deca o nasilju nad decom, koja je objedinila i ukratko prikazala podatke dobijene participativnim istraživanjem.

Comments are closed.