Дијалог младих о заштити животне средине до сада је реализован у 12 општина у Србији!