Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT

Zahvaljujući projektu “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” Prijatelji dece Srbije će u periodu oktobar 2020 – oktobar 2022. unaprediti svoj rad i dodatno aktivirati građane kroz:

*obučavanje novih aktivista u oblasti prava deteta na nacionalnom nivou
*osnaživanje dece i mladih za građanski aktivizam
*mobilisanje građana u najširem smislu za ostvarivanje prava deteta u Srbiji
*uticaj na donosioce odluka
*osnaživanje asocijacije organizacija Prijatelja dece u interesu svih naših korisnika
*razvoj postojećih i uspostavljanje novih programa
*osnaživanje naših unutrašnjih kapaciteta, snaga i vrednosti

Projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Snjiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Comments are closed.