Istaknuti rad na takmičenju Mali Pjer. Autor: Dagmar Husarik, VIII1 OŠ “Mlada pokolenja” Kovačica

Program zdrave životne sredine i održivog razvoja Prijatelji dece Srbije imaju kao odgovor na potrebe koje su se pojavile iz polja uticaja zagađenja životne sredine na kvalitet života dece, kao i iz interesovanja dece za ovu temu koje je sve izraženije. Program ima za cilj da utiče na javni sektor da je zdrava životna sredina uslov bez koga se ne može zamisliti ispunjenje ni jednog drugog prava deteta, kao i kroz aktivnosti edukacije dece i javnosti o pojmu i značaju zdrave životne sredine, ekologije i održivog razvoja za budućnost dece.