Истраживање међу ученицима показало да деца не виде себе у медијима