Monitoring dečjih prava i javno zastupanje za socijalno uključivanje dece migranata koji su u pokretu bez pratnje staratelja/roditelja

Prijatelji dece Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u 2016. godini su sproveli projekat „I ja sam dete!“ – Monitoring dečjih prava i javno zastupanje za socijalno uključivanje dece izbeglica koja su u pokretu bez pratnje staratelja/roditelja”.

Projekat je nastao u želji da doprinesemo razmeni znanja i iskustava između nevladinog sektora i javnih institucija/organa za unapređenje položaja dece izbeglica, i da podignemo nivo svesti stanovništva otklanjanjem predrasuda prema izbeglicama kroz aktivnosti javnog zagovaranja putem kampanje i izvršimo monitoring prava dece izbeglica u Srbiji. Naš projekat posebno je vodio računa o edukaciji sadašnjih i budućih volontere u radu sa decom migrantima.

Više o samom projektu možete videti ovde.

Tokom projekta je napisan i Monitoring izveštaj o stanju prava dece izbeglica bez pratnje u Srbiji, koji možete pogledati ovde.

Comments are closed.