Мостови међу генерацијама, одржани 13. октобра 2019. измам носталгичне и вечно драге успомене на детињство.

Симболички сусрет деце и старих назван Мостови међу генерацијама, традиционални је део програма Дечије недеље који промовише и развија међугенерацијску солидарност и културу толеранције и сарадње, а код деце и младих подстиче поштовање животног искуства старих суграђана/ки. У жељи да деца боље разумеју контекст у којем су припадници/це других генерација одрастали и из те размене упореде позицију детета у друштву некада и сада, ове године смо у сарадњи са Пријатељима деце Земуна и Новог Београда смо одржали радионице на тему дечијих права и разговарали о детињству корисника дома. Измамили смо носталгичне и вечно драге успомене на детињство и пренели их на папир.

Comments are closed.