Mostovi među generacijama, održani 13. oktobra 2019. izmam nostalgične i večno drage uspomene na detinjstvo.

Simbolički susret dece i starih nazvan Mostovi među generacijama, tradicionalni je deo programa Dečije nedelje koji promoviše i razvija međugeneracijsku solidarnost i kulturu tolerancije i saradnje, a kod dece i mladih podstiče poštovanje životnog iskustva starih sugrađana/ki. U želji da deca bolje razumeju kontekst u kojem su pripadnici/ce drugih generacija odrastali i iz te razmene uporede poziciju deteta u društvu nekada i sada, ove godine smo u saradnji sa Prijateljima dece Zemuna i Novog Beograda smo održali radionice na temu dečijih prava i razgovarali o detinjstvu korisnika doma. Izmamili smo nostalgične i večno drage uspomene na detinjstvo i preneli ih na papir.

Comments are closed.