OTVARAMO PRIJAVE ZA TRENINGE

Prijatelji dece Srbije pozivaju decu i mlade, sadašnje i buduće aktiviste u oblasti zaštite prava deteta, participacije dece i mladih u javne politike, medijske i digitalne pismenosti i voluntarizma, da se prijave na dva treninga.

Poziv je otvoren za učesnike između 12 i 25 godina.

Treninzi će biti održani 25. i 26. juna u Beogradu, a detalje o samim treninzima nalaze se u opisu prijavnih formulara.Treninzi će biti održani u skladu sa svim aktuelnim epidemiološkim merama.

VAŽNO: Moguće je prijaviti se za oba treninga, ali i samo za jedan. Svi troškovi treninga (putni troškovi i ishrana) biće pokriveni od strane Prijatelja dece Srbije.

Prijave su otvorene do 8. juna 2021. godine.

„Nisam roba, nisam meta!“

„I ja sam deo promene!“

Comments are closed.