Партиципацијa средњошколаца у истраживању о насиљу над децом и препоруке држави о мерама које треба предузети