Пријатељи деце Србије под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз финансијску подршку Швајцарског савета за миграције (Swiss State Secretariat for Migration (SEM)) у 2016. години су спровели пројекат „И ја сам дете!“ – Мониторинг дечјих права и јавно заступање за социјално укључивање деце избеглица која су у покрету без пратње старатеља/родитеља”.

Пројектом смо желели да допринесемо размени знања и искустава између невладиног сектора и јавних институција/органа за унапређење положаја деце избеглица, подигнемо ниво свести становништва отклањањем предрасуда према избеглицама кроз активности јавног заговарања путем кампање и извршимо мониторинг права деце избеглица у Србији.

Током пројекта настао је и Мониторинг извештај ДЕЦА ИЗБЕГЛИЦЕ без пратње одраслих У СРБИЈИ. Целокупан извештај можете погледати овде.

Аутор: Првослав С. Плавшић
Година: 2016.