Сто двадесет година организоване бриге о деци у Србији

У опширној публикацији Пријатељи деце Србије – Сто двадесет година организоване друштвене бриге о деци, аутор представља целокупан ток, развој, основне садржаје и начине деловања организација за бригу, заштиту и васпитање деце у Србији у протеклих 120 година.

Аутор: Никола Поткоњак

Година: 2000