Кључне анализе и препоруке истраживања Деца у Акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбрижном детињству

Током 2017. године у Србији је отпочела израда новог стратешког оквира за системску заштиту деце од насиља. Процес израде нове Стратегије је на свеобухватан начин ујединио стручњаке, организације цивилног друштва и доносиоце одлука, а важна новина је да су у процесу развоја овог релевантног документа била директно укључена и деца.

Настојећи да деца буду активни део процеса новог стратешког оквира за заштиту деце од насиља, УНИЦЕФ у Србији у партнерству са Пријатељима деце Србије, организовали су низ активности у оквиру пројекта „Деца у акцији! Одрасли и деца заједно ка сигурном и безбедном детињству“.

Једна од њих је подразумевала истраживање ставова и мишљења деце о насиљу. Истраживачки извештај можете погледати овде.

Аутори: Божидар Димић, Милица Убовић
Истраживачки тим: Божидар Димић, Милица Убовић, Драгана Пурешевић, Кристина Дрини
Година: 2018.