Udruženje Prijatelji dece Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacija civilnog društva. Osnovani smo 1990. godine kako bi ostvarivali ciljeve u oblasti zaštite i promocije prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu.

Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije Društvo za potpomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece, osnovane davne 1880. godine, što nas čini jednom od najstarijih organizacija za decu u Srbiji i u Evropi.

Prijatelji dece Srbije su asocijacija organizacija Prijatelja dece širom Srbije, a odlikuju nas direktan rad sa decom i mladima u svim fazama naših aktivnosti i programa: od planiranja do evaluacije i monitoringa. Na nacionalnom i lokalnom nivou, organizujemo aktivnosti za decu i aktivnost dece (obrazovne, kulturne, stvaralačke, igrovne, rekreativne, humanitarne…).

Naša vizija:
Svako dete u društvu ima jednako dobre uslove za rast i razvoj, kvalitetno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, bezbrižno je i zaštićeno, živi u porodičnom ili porodičnolikom okruženju, inkluzivnom društvu i zdravoj životnoj sredini.

Naša misija:
Promocija i ostvarivanje prava deteta i unapređenje položaja dece i mladih u Srbiji, kako kroz direktan rad s decom i mladima tako i kroz uticaj na javne politike koje se tiču dece i mladih.

Naši ciljevi su:
Stvaranje uslova za bezbedno i srećno detinjstvo u kome će sva deca moći da razvijaju sve svoje kapacitete;

  • Unapređivanje društvene brige za decu i mlade kroz procese zagovaranja sa donosiocima odluka i svim  akterima od značaja za oblast prava deteta;
  • Unapređivanje ostvarivanja i promocija prava dece i mladih, onako kako ih određuju Konvencija o pravima deteta UN i Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima UN, u svim oblastima koje ih se tiču (obrazovanju i vaspitanju, kulturi, nauci, sportu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, i dr.);
  • Podrška punoj participaciji dece i mladih u oblastima koje ih se tiču i zagovaranje za uvažavanje njihovih stavova i mišljenja na svim nivoima i instancama;
  • Podsticanje i širenje slobode izražavanja, stvaralaštva, kreativnosti, kulture mira i tolerancije, dijaloga, dogovora i nenasilonog rešavanja sukoba i razvoju multikulturalnosti, međuetničkom skladu, ravnopravnosti svih manjinskih i marginalozovanih grupa dece i mladih.
 

Aktuelnosti i vesti

29. новембра 2023.

Otvoreno pismo političkim partijama DECI NIJE MESTO U PREDIZBORNOJ KAMPANJI

Prijatelji dece Srbije (PDS) apeluju na političke partije da ne iskorišćavaju decu u predizbornoj kampanji. Pozivamo političke aktere da budu odgovorni, ne uključuju decu u stranačku promociju, ne “dekorišu” decom predizborne aktivnosti i podrže inicijativu zaštite dece od medijske i političke zloupotrebe.
27. новембра 2023.

Mostovi među generacijama – Preporuke za razvijanje međugeneracijske solidarnosti dece predškolskog uzrasta i starijih osoba

Mostovi među generacijama, tradicionalni su deo programa Dečije nedelje, predstavljaju simbolički susret dece i starih u cilju razvoja međugeneracijske empatije, solidarnosti i saradnje. Kod dece i mladih podstiče poštovanje životnog iskustva starih sugrađana, razmenu znanja i veština i uspostavljanje kvalitetne, srdačne i otvorene komunikacije između dece i starih. Dečija nedelja ove godine se realizovala pod sloganom “Veliko srce dece Srbije” a uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju”. U cilju daljeg proširivanja ove misije u svim lokalnim zajednicima, Prijatelji dece Srbije razvili su Preporuke za razvijanje međugeneracijske solidarnost dece predškolskog uzrasta i starijih osoba (Preporuke), namenjene profesionalcima angažovanim u predškolskim ustanovama. Preporuke sadrže pregled tema od značaja za razvoj međugeneracijske solidarnosti, teže da podstaknu promišljanje o načinima za zajedničko istraživanje ovih vrednosti zajedno sa decom i širom vrtićom zajednicom.
25. новембра 2023.

REZULTATI KONKURSA „Veliko srce dece Srbije – Slagalica prijateljstva!“

Kao podrška ostvarivanju dečijih prava u Srbiji, a u okviru Dečije nedelje, Prijatelji dece Srbije su organizovali onlajn konkurs „Veliko srce dece Srbije – Slagalica prijateljstva!“ Program Dečije nedelje podržalo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Na konkurs je pristiglo više od petstotina radova svih uzrasta koji su kroz izabrani izraz, poslali fotografiju, video, crtež ili postavili post na društvenim mrežama. Svoje sadržaje su zajedno kreirali deca i roditelji, deca i vaspitači, učenici i nastavnici.