Безбедност деце је у многоме тема која захтева програм подршке самим тим што су деца физички и психички слабија и неразвијенија од одраслих, те су подложна злоупотребама и насиљу сваке врсте. Како Србија још увек није достигла позицију у којој сва деца уживају задовољавајући ниво безбедности, овај програм кроз пројектне активности промовише потребу за тиме. Здравствена заштита деце је једно од есенцијалних права и потреба све деце, стога Пријатељи деце Србије увиђајући повезаност безбедности и здравља деце, спајају те две теме у један програм и питање здравствене заштите деце промовишу кроз подсећање јавног сектора и јавности да сва деца морају да имају једнак приступ квалитетној здравственој заштити.