Bezbednost dece je u mnogome tema koja zahteva program podrške samim tim što su deca fizički i psihički slabija i nerazvijenija od odraslih, te su podložna zloupotrebama i nasilju svake vrste. Kako Srbija još uvek nije dostigla poziciju u kojoj sva deca uživaju zadovoljavajući nivo bezbednosti, ovaj program kroz projektne aktivnosti promoviše potrebu za time. Zdravstvena zaštita dece je jedno od esencijalnih prava i potreba sve dece, stoga Prijatelji dece Srbije uviđajući povezanost bezbednosti i zdravlja dece, spajaju te dve teme u jedan program i pitanje zdravstvene zaštite dece promovišu kroz podsećanje javnog sektora i javnosti da sva deca moraju da imaju jednak pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.