Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци а данас се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом. Дечија недеља се обележава да би деца остала у средишту друштвених настојања да буду срећна, заштићена, да живе у здрравом и сигурном окружењу у којем могу да остваре максимум својих потенцијала. Уједно Дечија недеља је прилика за пуно учешће деце у друштвеном животу, а спрам свог узраста, жеља и могућности. Дечија недеља у фокус ставља промоцију и заштиту дечијих права бавећи се најактуелнијим темама.