Budući da značajan broj dece ima porodične, psihološke, materijalne i druge probleme Prijatelji dece Srbije su razvili program posvećen pomoći i podršci deci sa različitim teškoćama, kao i javnom zastupanju za unapređenje položaja te dece u društvu, sa glavnim ciljem da se država obaveže da ispunjava obaveze koje nalažu prava deteta iz grupe socioekonomskih prava.