Istraživanje među učenicima pokazalo da deca ne vide sebe u medijima