Такмичење за најбољу дечју карикатуру Мали Пјер

Својим порукама и темама Такмичење подстиче ученике основних школа да унапреде свој уметнички потенцијал у облaсти ликовне културе, скрене пажњу одраслима на питања и проблеме одрастања деце и младих, указујући на оне појаве које ометају, као и на оне које деци и младима помажу да остваре своја права и одрастају по мери детета и човека.

Развијајући свој уметнички потенцијал, ученици могу да на креативан и инвентиван начин изразе своје ставове и виђења појава у друштву, школи, породици, свом окружењу у целини – и упуте своје поруке одраслима путем карикатуре.

Пријатељи деце Србије су иницијатори и организатори републичког нивоа овог такмичења, које се налази у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Такмичење подржава и Министарство културе и информисања.