Nova generacija aktivista za zaštitu životne sredine na Kampu u Novom Sadu

U nedelji od 15 do 20. novembra, Prijatelji dece Srbije su realizovali nacionalni edukativni Kamp pod nazivom #AktivizamZaPlanetu.

Kamp se održao u Novom Sadu i okupio je aktiviste i aktivistkinje iz cele Srbije, zainteresovane za zaštitu životne sredine. Ovo je tema o kojoj se sve više priča, a PDS je odlučio da svoj doprinos pruži kroz edukaciju sledeće generacije aktivista.

U okviru Kampa mladi su imali priliku da pričaju o osnovnim pojmovima u oblasti zaštite životne sredine, inicijativama i pokretima za zaštitu životne sredine, ciljevima održivog razvoja, kako efikasno komunicirati poruke i kao poslednji korak Kampa imali su priliku da kreiraju sopstvene lokalne projekte koje će u narednom periodu realizovati. Ekspertsko znanje iz ovih oblasti sa učesnicima je podelila i predstavnica Građanskih inicijativa.

Pored edukativnog dela, ovo je bila posebna prilika za zagovaranje na nacionalnom nivou i primenu teorijskog znanja iz oblasti zagovaranja kroz učešće u Konferenciji povodom Svetskog dana deteta koju je PDS realizovao 19. novembra, u partnerstvu sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Mladi su ovom prilikom povezali mentalno zdravlje mladih, što je bila glavna tema konferencije i životnu sredinu.

Jedna od glavnih tema koje su predstavili donosiocima odluka koji su učestvovali u Konferenciji je eko-anksioznost kod mladih u Srbiji, što su uradili kroz praktične primere iz svog života.

U narednom periodu nam u okviru aktivnosti #ZaPlanetu sledi realizacija projekata učesnika, kao i javna kampanja koju ćemo realizovati zajedno sa mladima.

Veliku zahvalnost dugujemo domaćinima u Novom Sadu, Osnovnoj školi “Đorđe Natošević” koji su nam ustupili salu za rad tokom Kampa, uprkos mnogobrojnim aktivnostima koje svakodnevno održavaju.

Kamp se realizuje uz podršku Saveta Evrope kroz Evropsku omladinsku fondaciju, a u okviru projekta “#ZaPlanetu – deca i mladi kao aktivisti za zaštitu životne sredine”.

Comments are closed.