Програм образовања има за циљ да промовише право детета на образовање и обавезу државе да обезбеди једнак приступ квалитетном образовању за сву децу. Програм се реализује кроз пројекте промоције и подршке образовне инклузији деце са тешкоћама у развоју, деце на институционалном смештају, деце из социјално депривираних средина, смањења насиља у образовним установама и подсећања јавности и јавног сектора, да образовање није роба, нити само јавни друштвени интерес, већ и право сваког детета.