Otpočinje takmičenje za najbolju dečju karikaturu “Mali Pjer”