Kompanija P&G udružila je snage sa srpskim nevladinim organizacijama za podršku ugroženim porodicama